DAF150FE-0902-414F-8B2E-6B63C9231138.png

privat
session

-rörelse

Hjälp, råd & nya insikter

Privat Sessioner är för dig som vill få hjälp att komma framåt med din rörelse, kropp och balans. 
Här kan du boka en tid för att fråga om positioner från yogan, be om alternativ samt få rörelser och positioner som kommer hjälpa dig till mer balans. Vi kan också jobba fram flöden tillsammans.

Den här tjänsten är för dig som vill jobba, eller redan jobbar, med din egen kropp & rörelse och som vill ha hjälp, råd och nya insikter som kommer hjälpa din utveckling framåt. En tjänst för alla oss som känner att vi vill lyssna på och möta upp kroppen så som den förtjänar ❤︎

boka

Varje session är 45 min och sker online.

Pris: 660 kr.